Om Cellbetong


CellBetong Fein er et tørrmørtelproduktmed meget lav egenvekt og høy isolasjonsevne

Produktet består av sement og ekspandert polystyren kuler. En sekk CellBetong Fein på 50 liter blandes med 7 liter vann. Blandetid 5 - 10 minutter i blandemaskin eller visp.

BRUKSOMRÅDE
Ut fra produktets egenskaper som lav vekt og meget gode isolasjonsegenskaper er CellBetong Fein spesielt egnet til konstruksjoner hvor det stilles krav til vekt og isolasjon.
Egenvekten i forhold til normalbetong er ca 15%
Produktet er meget godt egnet til støp av badegulv, terrasser og oppbygning mellom bjelkelag ved renovering av eldre bygg eventuelt nybygg.

EGENSKAPER
CellBetong Fein kan pålegges avrettningsmasse / fliser etter 96 timer.
Leveres i sekker av 50 litermed egenvekt på 0,33 kg / liter (15 kg pr sekk = 50 liter ferdig blandet.)
CellBetong Fein legges ut i minimum 5 cm tykkelse.
Isolasjonsverdi : 0,087 Lamnda W/mK.
Lydreduksjon v/ 500 Hz: 21,5dB (v/ 5 cm tykkelse).
Herdet CellBetong Fein har en trykkfasthet på 1,48 Mpa. (14,8kp/cm2).
Varmekabler skal ikke legges i CellBetong Fein p.g.a. isolasjonsevnen i produktet, varmekablerlegges i avrettingsmassen eller i mørtel oppe på CellBetong Fein  

Produktet er produsert i h t . ISO 9001 og er kvalitetsikret av Den Norske Veritas
Din overskrift her
Med en mindre tekst herDin overskrift her
Med en mindre tekst her