Cellbetong EPS for betongstasjoner

 


Ny produserte EPS kuler fra 3 - 6 mm størrelse ferdig tilsatt bindemiddel klar til bruk i betongbiler.
Resepten finnes i brosjyren.

Brosjyre

 

Tekniske detaljer:
Vekt: 7,5 Kg pr sekk a 420 liter 2 sekker = 1 m3